Terapi anpassad för dig

Vi träffas och går igenom din livssituation och det du upplever som problematiskt. Därefter lägger vi upp en behandlingsplan som innefattar just dina behov. I kognitiv beteendeterapi kartlägger vi hur tankar, känslor, beteenden och tidiga livserfarenheter styr oss i vårt dagliga livssammanhang. Genom att utforska detta kan vi åstadkomma förändringar som syftar till ökat välmående och en högre livskvalitet.

 

Den första sessionen är kostnadsfri, så att du och terapeuten kan utvärdera om KBT är något som kan vara hjälpsamt för dig.

Vanliga tillstånd vi arbetar med
 • Stressproblematik/Utmattning
 • Ångesttillstånd
  såsom panikångest, hälsoångest, social ångest, oro
 • Sömnproblematik
 • Depression/nedstämdhet/olust
 • Sorg och krisbearbetning
 • Smärta
 • Relationsproblem
 • Arbetsrelaterade problem
 • Ätstörning
 • Tvångsproblematik
 • Specifika fobier
 • Missbruk

Vi finns här för dig, varmt välkommen att höra av dig!