Vi Ger dig Kunskap och verktyg

Stress är idag ett växande och allvarligt hälsoproblem som drabbar människor i alla åldrar och livssituationer. Att inhämta kunskap och verktyg för att kunna hantera stressen som finns är nödvändigt för att motverka utmattning och andra stressrelaterade besvär.

 

Vi tar emot personer för stresshantering både individuellt och i grupp.